Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

 

RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY

Akt prawny: Ustawa z dnia 17 listopada 2021 roku o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2270).

 • Ustawa o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym wejdzie w życie 1 stycznia 2022r.
 • świadczenie skierowane będzie do rodziców dzieci w wieku od 12 mc. życia do 35 mc. życia, na drugie i każde kolejne dziecko,
 • świadczenie wypłacane będzie co miesiąc przez okres 24 miesięcy w wysokości 500 zł lub przez okres 12 miesięcy w wysokości 1000 zł,
 • świadczenie przysługiwać będzie bez względu na dochód,
 • dofinansowanie przysługiwać będzie przez okres uczęszczania dziecka do żłobka,
 • realizacją Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego tj. przyjmowaniem wniosków oraz wypłatą świadczenia zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • wniosek składany będzie wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą systemów teleinformatycznych: portal Empa@tia, PUE ZUS, Bankowość elektroniczna od 1 stycznia 2022r.

DOFINANSOWANIE DO OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU

 • dofinansowanie obowiązywać będzie od 1 kwietnia 2022r., z wyrównaniem od 1 stycznia 2022r.
 • dofinansowanie przysługiwać będzie : na pierwsze i jedyne dziecko w rodzinie, na dziecko w wieku przed ukończeniem 12 mc. życia oraz po ukończeniu 36 mc. życia,
 • dofinansowanie wynosić będzie maksymalnie 400 zł,
 • dofinansowanie przysługiwać będzie przez okres uczęszczania dziecka do żłobka,
 • dofinansowanie przekazywane będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych bezpośrednio na konto bankowe żłobka.

[Źródło zamieszczonych  informacji: www.gov.pl]

https://www.zus.pl/wyniki-wyszukiwania?p_p_id=searchportlet_WAR_searchportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_searchportlet_WAR_searchportlet_query=kapita%C5%82&_searchportlet_WAR_searchportlet_action=details&_searchportlet_WAR_searchportlet_cur=1&_searchportlet_WAR_searchportlet_articleId=4325943