Aktualności

__________________________________________________________________________________________________

Toruń, 19.01.2023r.

ZAPROSZENIE NA WYDARZENIE!!!

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na coroczny Bal Karnawałowy, który zgodnie z harmonogramem odbędzie się w poszczególnych grupach w dniach:

GRUPA MOTYLKI - 10 lutego 2023r.

GRUPA PSZCZÓŁKI - 8 lutego 2023r.

To doskonała okazja do wcielenia się przez dzieci w ulubione postacie. Dlatego zgodnie z tradycją prosimy o przygotowanie swoim pociechom kostiumów karnawałowych.

__________________________________________________________________________________________________

Toruń, 18.01.2023r.

INFORMACJA 

SZANOWNI PAŃSTWO,

uprzejmie informujemy, iż przerwa wakacyjno- remontowa w Żłobku Miejskim nr 1, planowana jest w okresie od 1 lipca 2023r. do 31 lipca 2023r. W związku z powyższym w ww. okresie żłobek będzie nieczynny.

__________________________________________________________________________________________________

Toruń, 14.12.2022r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN OPŁAT 

SZANOWNI PAŃSTWO!

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2023r., zgodnie z Uchwałą Nr 759/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie opłaty za pobyt dziecka w żłobku utorzonym przez gminę Miasta Toruń, zmianie ulega opłata stała oraz dzienna stawka opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka. Obowiązująca od dnia 1 stycznia 2023r., tabela umieszczona została w zakładce "Strefa Rodzica" - "Opłaty".

__________________________________________________________________________________________________

                                                                              OGŁOSZENIE

Dotyczy dzieci powracających po nieobecności spowodowanej chorobą.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA DZIECKA

Do pobrania Oświadczenie.pdf

__________________________________________________________________________________________________

Toruń, 01.09.2022r.

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że w celu zwiększenia dostępności w sprawach pilnych poza godzinami pracy administracji (7.00-15.30) do Państwa dyspozycji uruchomiony zostaje dodatkowy numer kontaktowy

798 731 786.

________________________________________________________________________________________________

Toruń, 31.08.2022r.

SZANOWNI RODZICE !

Przypominamy, iż wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania placówki znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: zlobek1torun.pl w zakładce "Strefa Rodzica"

________________________________________________________________________________________________

Sercem z Ukrainą!

 

________________________________________________________________________________________________

 Toruń, 29.12.2021r

SZANOWNI RODZICE/OPIEKUNOWIE

W nawiązaniu do spotkania z dnia 27 grudnia br. w sprawie zmian odpłatności za opiekę w żłobkach uprzejmie informuję, iż w dniu  1 stycznia 2022r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 17 listopada 2021r. o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym (Dz. U. 2021.poz. 2270) oraz Uchwała nr 759/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miasta Toruń. Szczegółowe informacje dotyczące dodatkowych Ľródeł dofinansowania na częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką w żłobku oraz informacja dotycząca zmian wysokości stawki opłaty stałej za opiekę w żłobku znajdziecie Państwo w zakładce "STREFA RODZICA" - "RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY" oraz w zamieszczonych poniżej linkach: 

Uchwała nr 759/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021r.pdf

Prezentacja opłaty za pobyt dziecka w żłobku miejskim.pdf

__________________________________________________________________________________________________