Aktualności

_____________________________________________________________________________________________________

Toruń, 17.05.2022r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIECI PRZYJĘTYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Szanowni Rodzice/Opiekunowie Prawni dzieci znajdujących się na liście przyjętych do Żłobka Miejskiego nr 1 w Toruniu na rok szkolny 2022/2023 uprzejmie informujemy, iż w dniu 17 maja 2022r. na podany we wniosku adres e-mail przesłana została do Państwa informacja dotycząca terminu zebrania organizacyjnego. 

_____________________________________________________________________________________________________

Toruń, 16.05.2022r.

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1 w TORUNIU NA

ROK SZKOLNY 2022/2023

GRUPA "A"  ( gr. niemowlęca)

Lp

ID wniosku

Punktacja

1.

2380

183

2.

2417

166

3.

2360

161

4.

2369

155

5.

2378

153

6.

2539

149

7.

2398

148

8.

2400

146

9.

2433

140

10.

2531

134

11.

2468

132

12.

2470

130

13.

2484

128

14.

2595

125

15.

2566

112

16.

2618

111

GRUPA B

Lp

ID wniosku

Punktacja

1.

1707

264

2.

1902

256

3.

1820

248

4.

2119

248

5.

2147

235

6.

1647

234

7.

1826

230

8.

2064

230

9.

2057

227

10.

2276

226

11.

2031

224

12.

2072

223

13.

1734

219

14.

1837

216

15.

1851

215

16.

2155

214

17.

1881

213

18.

1893

213

19.

2112

213

20.

2028

211

21.

2046

209

22.

2066

209

23.

2191

209

24.

2050

208

25.

2200

208

26.

2205

207

27.

2067

204

28.

2296

204

29.

2078

202

30.

2081

200

31.

2309

200

32.

2091

199

33.

2157

198

34.

2129

197

35.

2137

196

36.

2170

192

37.

2304

192

38.

2180

191

39.

2188

189

40.

2211

186

41.

2226

185

42.

2232

184

43.

2235

183

Marzena Zajączkowska

Dyrektor Żłobka miejskiego Nr 1

w Toruniu

_____________________________________________________________________________________________________

Toruń, 16.05.2022r

LISTA REZERWOWA DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1 w TORUNIU NA

ROK SZKOLNY 2022/2023

Lp.

ID wniosku

Punktacja

1.

2266

182

2.

2335

182

3.

2267

181

4.

2268

180

5.

2295

180

6.

2271

179

7.

2274

178

8.

2399

177

9.

2283

176

10.

2301

173

11.

2313

169

12.

2319

169

13.

2321

168

14.

2322

166

15.

2327

165

16.

2328

165

17.

2331

164

18.

2332

163

19.

2336

160

20.

2339

160

21.

2340

159

22.

2352

158

23.

2353

157

24.

2372

154

25.

2382

151

26.

2390

149

27.

2485

146

28.

2423

145

29.

2424

143

30.

2426

143

31.

2427

142

32.

2652

141

33.

2441

140

34.

2673

140

35.

2444

139

36.

2489

139

37.

2445

138

38.

2591

137

39.

2454

136

40.

2455

135

41.

2459

135

42.

2462

134

43.

2463

132

44.

2469

130

45.

2472

128

46.

2557

127

47.

2558

126

48.

2486

125

49.

2575

124

50.

2490

123

51.

2503

123

52.

2515

122

53.

2525

121

54.

2628

120

55.

2544

118

56.

2596

118

57.

2648

117

58.

2546

116

59.

2549

116

60.

2653

115

61.

2553

114

62.

2627

113

63.

2570

111

64.

2585

107

65.

2684

106

66.

2594

105

67.

2639

104

68.

2646

104

69.

2700

104

70.

2601

103

71.

2703

103

72.

2602

102

73.

2705

102

74.

2606

100

75.

2610

100

76.

2657

100

77.

2714

100

78.

2663

98

79.

2613

96

80.

2664

96

81.

2622

95

82.

2624

95

83.

2727

95

84.

2625

94

85.

2680

94

86.

2683

92

87.

2740

92

88.

2685

91

89.

2744

91

90.

2715

85

91.

2659

84

92.

2723

82

93.

2724

81

94.

2676

80

95.

2729

80

96.

2736

78

97.

2323

73

98.

2704

72

99.

2338

72

100.

2719

68

101.

2677

65

102.

1799

60

103.

2284

60

104.

2543

57

105.

2633

55

106.

2383

53

107.

2448

51

108.

2230

49

109.

2668

46

110.

2681

44

111.

2577

39

112.

2629

38

113.

2711

36

114.

2642

34

115.

2742

32

116.

2522

31

117.

2548

28

118.

2573

27

119.

2696

26

120.

2697

24

121.

2741

19

122.

2746

18

123.

2687

13

124.

2690

12

125.

2713

5

126.

2733

4

Marzena Zajączkowska

Dyrektor Żłobka miejskiego Nr 1

w Toruniu

_____________________________________________________________________________________________________

Toruń, 27.04.2022r.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie Prawni ubiegający się o przyjęcie dziecka do Żłobka Miejskiego Nr 1 w Toruniu 

Informujemy, że zgodnie z "Zasadami elektronicznego systemu naboru do Żłobków Miejskich" wyniki naboru na rok szkolny 2022/2023 opublikowane zostaną w dniu 16 maja 2022r. tj. poniedziałek do godz. 9.00 poprzez zamieszczenie listy dzieci przyjętych oraz listy rezerwowej na stronie internetowej żłobka w zakładce "Aktualności" oraz na drzwiach budynku. O terminie zebrania organizacyjnego zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie lub drogą mailową na podany we wniosku adres e-mail. Przypominamy o konieczności potwierdzenia woli zapisania dziecka do żłobka głównego do 30 kwietnia do godziny 15.00.

Niedopełnienie przez Rodzica/Opiekuna prawnego ww. obowiązku skutkować będzie anulowaniem wniosku tj. usunięciem dziecka z listy oczekujących na przyjęcie do Żłobka.                                                                                    _____________________________________________________________________________________________________

Szanowni Rodzice/Opiekunowie Prawni ubiegający się o przyjęcie dziecka do Żłobka Miejskiego Nr 1 w Toruniu

Przypominamy, że zgodnie z informacją zawartą w zasadach naboru do Żłobków Miejskich w Toruniu Rodzice mają obowiązek w okresie od 1 do 30 kwietnia do godziny 15.00 potwierdzić wolę zapisania dziecka do żłobka głównego (pierwszego wyboru) oraz dokonać ewentualnych zmian w złożonej dokumentacji.  W celu potwierdzenia woli prosimy o pobranie załącznika  Potwierdzenie_woli_zapisu.pdf, wypełnienie oraz dostarczenie skanem na adres mailowy: biuro@zlobek1torun.pl  lub osobiście w godzinach pracy administracji 7.00-15.30.

Niedopełnienie przez Rodzica/Opiekuna prawnego ww. obowiązku skutkować będzie anulowaniem wniosku tj. usunięciem dziecka z listy oczekujących na przyjęcie do Żłobka.

_______________________________________________________________________________________________

DRODZY RODZICE!

Przypominamy, że od 2 marca trwa akcja pomocowa dla osób z ogarniętej wojną Ukrainy. W przypadku pytań dotyczących zbiórki prosimy o kontakt z koordynatorem akcji ciocią Arletą z grupy Ślimaczków pod numerem tel. 798-731-785.

Sercem z Ukrainą!

 

________________________________________________________________________________________________

Toruń, 07.02.2022r.

UWAGA!!! RODZICE DZIECI URODZONYCH W 2019 ROKU

Informujemy, iż od dnia 14 lutego 2022r.  rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli miejskich. Szczegółowy harmonogram pstępowań rekrutacyjnych do przedszkoli określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Torunia nr 10/2022 z dnia 19 stycznia 2022r., w sprawie: terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz klas i szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023.

________________________________________________________________________________________________

Toruń, 03.01.2022r.

SZANOWNI PAŃSTWO

Uprzejmie informujemy, iż  obowiązująca od dnia 1 stycznia 2022r., tabela miesięcznych opłat za pobyt i żywienie dzieci w żłobku umieszczona została w zakładce "Strefa Rodzica" - "Opłaty". 

_____________________________________________________________________________________________

Toruń, 29.12.2021r

SZANOWNI RODZICE/OPIEKUNOWIE

W nawiązaniu do spotkania z dnia 27 grudnia br. w sprawie zmian odpłatności za opiekę w żłobkach uprzejmie informuję, iż w dniu  1 stycznia 2022r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 17 listopada 2021r. o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym (Dz. U. 2021.poz. 2270) oraz Uchwała nr 759/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miasta Toruń. Szczegółowe informacje dotyczące dodatkowych źródeł dofinansowania na częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką w żłobku oraz informacja dotycząca zmian wysokości stawki opłaty stałej za opiekę w żłobku znajdziecie Państwo w zakładce "STREFA RODZICA" - "RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY" oraz w zamieszczonych poniżej linkach:

Uchwała nr 759/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021r.pdf

Prezentacja opłaty za pobyt dziecka w żłobku miejskim.pdf

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż przerwa wakacyjno-remontowa w Żłobku Miejskim Nr 1  jest planowana w terminie 1-31 sierpnia 2022r.

________________________________________________________________________________________________

Toruń, 24.01.2021r.

OGŁOSZENIE

SZANOWNI PAŃSTWO,

W związku z sytuacją epidemiologiczną w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, prosimy o przekazywanie informacji dotyczących izolacji w warunkach domowych lub kwarantanny w momencie uzyskania decyzji PSSE lub wyniku pozytywnym testu na obecność wirusa. Wszelkie infomacje kierować należy, pod numerem : 56 623 12 79, 798 731 785 w godzinach 7.00-15.30 dodatkowo w dni wolne od pracy na adres : biuro@zlobek1torun.pl 

________________________________________________________________________________________________