ePUAP

                                                                               

                                                                                                  Usługa ePUAP

 

 • W celu dostarczenia do Żłobka Miejskiego nr 1 w Toruniu dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usługi administracji publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl

link: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal/rejestracja-konta

https://epuap.gov.pl/wps/portal

 • Po założeniu konta i zalogowaniu się na platformę ePUAP użytkownik ma dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej Żłobka Miejskiego nr 1 w Toruniu.

 • Adres skrzynki podawczej Żłobka Miejskiego nr 1 w Toruniu na elektrninicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) /Zm1-MZ44/Skrytka ESP

 • Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczenie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektrnicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

 • Na przedmiotowy adres skrzynki użytkownicy platformy ePUAP będą mogli przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru „Pismo ogólne” udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika na portalu ePUAP.

 • Za pomocą skrzynki będziecie Państwo mogli załatwić kazdą sprawę należącą do kompetencji Żłobka Miejskiego nr 1 w Toruniu.

 • Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Żłobka Miejskiego nr 1 w Toruniu:

 1. dokument podpisany ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

 2. w przypadku osoby fizycznej (użytkownika) profilem zaufanym ePUAP;

 3. akceptowane formy załączników dołączonych do jednego formularza (dokumantu elektronicznego) nie mogą przekroczyć 3,5 MB;

 4. maksymalny rozmiar dokumantu elektronicznego nie może przekroczyć 6 MB;

 5. akceptowane formy załączników to: DOC, DOCX, RTF, XLS, XSLX, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, ZIP;

 6. dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.