Opłaty

 

__________________________________________________________________________________________________

Opłata za pobyt oraz wyżywienie obowiązująca od dnia 1 lipca 2024 r.

Uchwała nr 759/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miasta Toruń.                                                                                                  

Uchwała nr 759/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021r.pdf

 

TABELA OPŁAT ZA POBYT ORAZ WYŻYWIENIE

 

1 DZIECKO

Liczba dni roboczych w danym miesiącu

Opłata stała

Opłata za wyżywienie

Opłata miesięczna

19 dni

860, 00 zł

133,00 zł

993,00 zł

20 dni

860, 00 zł

140,00 zł

1000,00 zł

21 dni

860, 00 zł

147,00 zł

1007,00 zł

22 dni

860, 00 zł

154,00 zł

1014,00 zł

23 dni

860, 00 zł

161,00 zł

1021,00 zł

DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO (-20%)

Liczba dni roboczych w danym miesiącu

Opłata stała

Opłata za wyżywienie

Opłata miesięczna

19 dni

688,00 zł

133,00 zł

821,00 zł

20 dni

688,00 zł

140,00 zł

828,00 zł

21 dni

688,00 zł

147,00 zł

835,00 zł

22 dni

688,00 zł

154,00 zł

842,00 zł

23 dni

688,00 zł

161,00 zł

849,00 zł

UWAGA!

  • Opłata za pobyt dziecka powyżej 10 godzin dziennie opłata wynosi 30,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki.

  • Dzienna stawka żywieniowa wynosi 7,00 zł, zwrot stawki żywieniowej następuje za czas nieobecności dziecka w Żłobku trwającej dłużej niż 3 kolejne dni robocze, pod warunkiem poinformowania Żłobka najpóźniej do godz. 8.30 w pierwszym dniu nieobecności dziecka.

  • OPŁATĘ ZA OPIEKĘ W ŻŁOBKU NALEŻY WNOSIĆ W TERMINIE, NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 25-go KAŻDEGO MIESIĄCA, NA "INDYWIDUALNE KONTO".

__________________________________________________________________________________________________

PRZYPOMINAMY!!!

O możliwości skorzystania z wsparcia finansowego w ramach:

  • Rodzinnego kapitału opiekuńczego, które przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie od ukończenia 12-35 miesiąca życia. To 500 zł miesięcznie przez okres 2 lat lub 1.000 zł miesięcznie przez rok
  •  lub
  • Dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku w wysokości 400 zł miesięcznie dla rodziców dzieci, które uczęszczaja do żłobka i nie otrzymują wsparcia w postaci rodzinnego kapitału opiekuńczego czyli dla dzieci pierwszych i jedynych w rodzinie w wieku do 12m-c życia i powyżej 35 m-c życia. 

__________________________________________________________________________________________________