Opłaty

 

________________________________________________________________________________________________

 

Uchwała nr 759/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miasta Toruń.                                                                                                  

Uchwała nr 759/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021r.pdf

 

              TABELA OPŁAT ZA POBYT ORAZ WYŻYWIENIE 1 DZIECKO (100%)

 

Liczba dni roboczych w danym miesiącu Opłata stała Opłata za wyżywienie OPŁATA MIESIĘCZNA

 

19 dni

610,00 zł

110,20 zł

720,20 zł

20 dni

610,00 zł

116,00 zł

726,00 zł

21 dni

610,00 zł

121,80 zł

731,80 zł

22 dni

610,00 zł

127,60 zł

737,60 zł

23 dni

610,00 zł

133,40 zł

743,40 zł

Za pobyt dziecka powyżej 10 godzin dziennie opłata wynosi 30,00  zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki.

Dzienna stawka żywieniowa

5,80 zł/ zwrot stawki żywieniowej za czas nieobecności dziecka w Żłobku trwającej dłużej niż 3 kolejne dni robocze, pod warunkiem poinformowania żłobka najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności dziecka .

 

 

TABELA OPŁAT ZA POBYT ORAZ WYŻYWIENIE 2 DZIECKO (-20%)

 

Liczba dni roboczych w danym miesiącu

Opłata stała

Opłata za wyżywienie

OPŁATA MIESIĘCZNA

 

19 dni

488,00 zł

110,20 zł

598,20 zł

20 dni

488,00 zł

116,00 zł

604,00 zł

21 dni

488,00 zł

121,80 zł

609,80 zł

22 dni

488,00 zł

127,60 zł

615,60 zł

23 dni

488,00 zł

133,40 zł

621,40 zł

Za pobyt dziecka powyżej 10 godzin dziennie opłata wynosi 30,00  zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki.

Dzienna stawka żywieniowa

5,80 zł/ zwrot stawki żywieniowej za czas nieobecności dziecka w Żłobku trwającej dłużej niż 3 kolejne dni robocze, pod warunkiem poinformowania żłobka najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności dziecka.

 

Opłatę za opiekę w żłobku należy wnosić w terminie, nie później niż do 25-go dnia każdego miesiąca, na rachunek bankowy:

Bank Millenium, nr konta: 52 1160 2202 0000 0003 8775 3003, z odpowiednim opisem, tytułem: opłata za żłobek/wyrównanie opłaty, za miesiąc, rok, imię i nazwisko dziecka, grupa.

________________________________________________________________________________________________