O nas

__________________________________________________________________________________________________

 

 

O NAS

 

Żłobek Miejski nr 1 mieszczący się przy ulicy Bażyńskich 24/26 w Toruniu, sprawuje opiekę nad  najmodszymi mieszkańcami grodu Kopernika od prawie 50 lat. Początkowo oddany do użytku w dniu 4 listopada 1974 roku, żłobek funkcjonował jako żłobek przeznaczony dla pracowników firmy "Elena" Toruń. Od 1998r. żłobek funkcjonował jako publiczny zakład opieki zdrowotnej. W kwietniu 2011r. po wejściu w życie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. 2022.1324 t.j.), w ramach opieki żłobek realizuje funkcje: opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną. Do końca 2019r. do żłobka uczęszczało 94 podopiecznych w ramach 4 grup dziecięcych w wieku od 20 tygodnia życia do 3 roku życia. W 2019 placówka w ramach projektu pn. "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, została rozbudowana o dodatkowe 25 miejsc opieki. Obecnie placówka dysponuje 119 miejscami w ramach 5 grup dziecięcych.

Nasze działania dydaktyczno - wychowawcze opieramy na wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej, sprawdzonych metodach, jednocześnie dążymy do aktywności opartej na spontanicznej dziecięcej ekspresji własnych uczuć i myśli. Nadal poszukujemy nowych, lepszych i inspirujących rozwiązań. Kształtujemy i wspieramy wyobraźnię twórczą oraz dbamy o rozwój dziecka w sferze emocjonalnej, intelektualnej i społecznej. Właściwy rozwój emocjonalny jest kluczem do szczęścia stąd też dzielimy się całą gamą postaw i wartości. W ramach oddziaływań edukacyjnych w placówce funkcjonują programy edukacyjne w formie warsztatów artystycznych z wykorzystaniem różnych technik plastycznych, zajęcia prowadzone przez logopedę z zakresu logorytmiki, zajęcia ogólnorozwojowe, umuzykalniające pn. "Na pięciolinii - spotkanie z muzyką", zabawy językowe pn. "Time for English", zajęcia ekologiczne pn. " Akademia małego ekologa", zajęcia ruchowe ogólnorozwojowe pn. "Mała joga". Placówka prowadzi również zajęcia z zakresu sensoryki pn. "Sensoryczne zajęcia plastyczne" ponadto w ramach obcowania z literaturą dziecięcą odbywają się zajęcia teatralne pn. "Studio małej formy teatralnej", w ramach zachowań związanych z bezpieczeństwem bloki tematyczne: bezpieczna zabawa, bezpieczny w ruchu drogowym program pn. "ABC bezpieczeństwa".

Żłobek posiada własną kuchnie gdzie wykwalifikowana, doświadczona kadra przygotowuje smaczne, zdrowe, zgodne z potrzebami oraz normami żywieniowymi dostosowane do wieku dzieci posiłki. W odpowiedzi na potrzeby naszych podopiecznych prowadzona jest również dieta eliminacyjna dostosowana do potrzeb dzieci z alergiami pokarmowymi. 

Placówka znajduje się w dogodnej lokalizacji. Do dyspozycji dzieci pozostaje rozległy teren zielony służący naszym podopiecznym do zabawy oraz aktywności ruchowej przez cały rok. 

Żłobek Miejski nr 1 to miejsce z tradycjami, o których pamiętamy, jednocześnie tworząc naszą małą społeczność, spoglądamy i kreujemy przyszłość, z myślą o najmłodszych mieszkańcach Torunia. 

Zapraszamy!

                                                                                                                                     mgr Marzena Zajączkowska