Ramowy plan dnia

________________________________________________________________________________________________

 

RAMOWY PLAN DNIA

 

6.00 - 8.30 - Przyjmowanie dzieci do grup, indywidualne kontakty z rodzicami, zabawy dowolne, przygotowanie do śniadania.

8.30 - 9.00 - I śniadanie.

9.00 - 9.30 - Toaleta -  zabiegi pielęgnacyjno-higieniczne.

9.30 - 10.30 - Zabawy edukacyjne oraz zabawy na powietrzu, przygotowanie do śniadania.

10.30 - 11.00 - II śniadanie, toaleta - zabiegi pielęgnacyjno-higieniczne.

11.00 - 13.00 - Odpoczynek.

13.00 - 13.30 - Przygotowanie do obiadu.

13.30 - 14.00 - Obiad.

14.00 - 14.30 - Toaleta - zabiegi pielęgnacyjno-higieniczne.

14.30 - 16.30 - Zabawy dowolne, kontakt indywidualny z rodzicami, odbieranie dzieci.