Ramowy plan dnia

________________________________________________________________________________________________

Ramowy Plan dnia

6.30 - 8.20

Przyjmowanie dzieci do grup, zabawy swobodne,

8.20 - 8.30

Przygotowanie do śniadania, czynności pielęgnacyjne i higieniczne,

8.30 - 9.00

I śniadanie, czynności pielęgnacyjne i higieniczne,

9.30 - 10.30

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dostosowane do wieku dzieci,zabawy na

świeżym powietrzu,

10.30 - 11.00 

II śniadanie, czynności pielęgnacyjne i higieniczne,

11.00 - 13.00

Przygotowanie do odpoczynku, w ramach higieny snu muzyka relaksacyjna,

13.00 - 13.30

Przygotowanie do obiadu, czynności pielęgnacyjne i higieniczne,

13.30 - 14.00

Obiad,

14.00 - 14.30

Czynności pielęgnacyjne i higieniczne,

14.30 - 16.30

Zabawy dowolne, kontakt indywidualny z rodzicami, odbieranie dzieci.

 

______________________________________________________________________________

 

 

 

________________________________________________________________________________________________