Ramowy plan dnia

__________________________________________________________________________________________________

Szczęście - jesteśmy pewni, że właśnie tego pragną dla swoich dzieci wszyscy rodzice!

Szczęśliwe dzieci, to dzieci zadowolone, rozwijające się intelektualnie i emocjonalnie w  środowisku bezpiecznym i twórczym. W naszej pracy zorientowani jetsteśmy na motywowanie do zdrowego, szczęśliwego i zrównoważonego dorastania. Przekazywane przez nas wartości oraz postawy mają na celu umożliwienie dziecku stawiania czoła światu. Dają poczucie bezpieczeństwa i budują wiarę we własne możliwości.

Ramowy Plan dnia

6.30 - 8.20

- Przyjmowanie dzieci do grup,

- Zabawy swobodne inicjujące aktywność dzieci,

8.20 - 8.30

- Przygotowanie do śniadania,

- Czynności pielęgnacyjne i higieniczne,

8.30 - 9.00

- I śniadanie,

- Czynności pielęgnacyjne i higieniczne,

9.30 - 10.30

- Zabawy twórcze, ogólnorozwojowe,

- Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu,

- Dostosowane do wieku, potrzeb oraz aktywności dzieci,

10.30 - 11.00 

- II śniadanie, 

- Czynności pielęgnacyjne i higieniczne,

11.00 - 13.00

- Przygotowanie do odpoczynku, w ramach higieny snu muzyka relaksacyjna,

13.00 - 13.30

- Przygotowanie do obiadu, 

- Czynności pielęgnacyjne i higieniczne,

13.30 - 14.00

- Obiad,

14.00 - 14.30

- Czynności pielęgnacyjne i higieniczne,

14.30 - 16.30

- Zabawy swobodne inicjujące aktywność dzieci,

- Kontakt indywidualny z rodzicami,

- Odbieranie dzieci.

___________________________________________________________________________