Ramowy plan dnia

________________________________________________________________________________________________

 

RAMOWY PLAN DNIA

 

 

 

6.00 – 8.30

 

 • Przyjmowanie dzieci do grup

 • Indywidualne kontakty z Rodzicami

 • Zabawy dowolne

 • Przygotowanie do I śniadania

 

8.30 – 9.00

 

 • I śniadanie

 

9.30 – 10.30

 

 • Zabawy edukacyjne

 • Zabawy na terenie zielonym

 • Przygotowanie do II śniadania

 

10.30 – 11.00

 

 • II śniadanie

 • Toaleta

 • Zabiegi pielęgnacyjno-higieniczne

 

11.00 – 13.00

 

 • Odpoczynek

 

13.00 – 13.30

 

 • Przygotowanie do obiadu

   

 

13.30 – 14.00

 

 • Obiad

 

14.00 – 14.30

 

 

 • Zabiegi pielęgnacyjno-higieniczne

 

14.30 – 16.30

 

 • Zabawy dowolne

 • Kontakt indywidualny z Rodzicami

 • Odbieranie dzieci z grup

   

W grupie I "Ślimaczki" Ramowy Plan Dnia dostosowany jest do potrzeb dzieci.

________________________________________________________________________________________________