Aktualności

__________________________________________________________________________________________________

                                                           

                                         

Zaproszenie na wydarzenie!

Drodzy Rodzice!

Grupa "Pszczółek" ma zaszczyt zaprosić Państwa na zajęcia warsztatowe pt. "Sygnalizację świetlną znam o swoje bezpieczeństwo dbam". Zajęcia odbędą się w ramach autorskiego projektu dydaktyczno-wychowawczego pod nazwą ABC Akademia Bezpieczeństwa. To już kolejny projekt skierowany do naszych podopiecznych oraz ich rodziców nakierowany na zwiększenie bezpieczeństwa wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Bloki tematyczne realizowane w zakresie cyklicznych zajęć dydaktycznych mają na celu zaznajomienie dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania po drodze oraz  bezpiecznej zabawy. Warsztaty odbędą się w dniu 14 marca 2024r. o godz. 14.45 w sali grupy IV. 

Serdecznie zapraszamy.

_________________________________________________________________________________________________

Bezpłatne zdjęcie czerwone ostrzeżenie o niebezpieczeństwie przypomnienie ikona czat wiadomość bąbelek symbol tło ilustracja 3d

Toruń, 07.02.2024r.

Ogłoszenie

Uwaga Rodzice/Opiekunowie dzieci z rocznika 2021!

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 11 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 stycznia 2024r. w sprawie terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025 , od dnia 4 marca 2024 r., rozpoczynają się postępowania rekrutacyjne dzieci do przedszkoli miejskich. Szczegółowe informacje o naborze znajdziecie Państwo na stronie internetowej Miasta Torunia (link poniżej).

https://www.torun.pl/pl/nabor-do-przedszkoli-i-klas-pierwszych-3

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaTorunia/document/1009679/Uchwala-1244_23

__________________________________________________

Toruń, 27.12.2023r.

INFORMACJA 

SZANOWNI PAŃSTWO,

w odpowiedzi na pytania dotyczące planowanej przerwy w okresie letnim, uprzejmie informujemy, iż przerwa wakacyjno - remontowa w Żłobku Miejskim nr 1, planowana jest w okresie od 1 sierpnia 2024r. do 31 sierpnia 2024r. W związku z powyższym w ww. okresie żłobek będzie nieczynny.

__________________________________________________

   OGŁOSZENIE

Zmiana wysokości opłat

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 759/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Miasta Toruń, od dnia 1 stycznia 2024r., zmianie ulegnie opłata stała. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości opłat umieszczone zostały na stronie internetowej żłobka "Strefa Rodzica - Opłaty".                                                                                                                       

_________________________________________________________________________________________________                                                                                                            

Drodzy Rodzice!

Z radością informujemy, że Żłobek Miejski nr 1 w Toruniu zakończył realizację projektu Ministerstwa Zdrowia pn. "Zdrowe Dzieci". Tym samym żłobek zyskał certyfikat "Placówki promującej zasady zdrowego żywienia i stylu życia". Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i aktywny udział.

__________________________________________________________________________________________________

  OGŁOSZENIE

Dotyczy dzieci powracających po nieobecności spowodowanej chorobą.

Uprzejmie informujemy, że rodzic/opiekun prawny dziecka powracającego po chorobie zobowiązany jest do złożenia "OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO STANU ZDROWIA DZIECKA", stosowny druk w wersdji do pobrania znajdziecie Państwo w załączeniu.

Do pobrania Oświadczenie.pdf

__________________________________________________________________________________________________

Toruń, 08.05.2023r.

Regulamin rekrutacji link: /files/files/2023.04.27_VULCAN_-_REKRUTACJA_-_Regulamin_zapis%C3%B3w_elektronicznych_do_Miejskich_%C5%BB%C5%82obk%C3%B3w_w_Toruniu.pdf

UWAGA !

dotyczy: naboru dzieci na rok szkolny 2023/2024

Informacja dla Rodziców/Opiekunów prawnych

W dniu 9 maja 2023r. nastąpi kolejny etap rekrutacji: Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia dziecka do Żłobka (wnioski, które uzyskały największą liczbę punktów w procesie rekrutacji) otrzymają wiadomość mailową o "wstępnym przyjęciu" dziecka do placówki. Zgodnie z regulaminem rekrutacji do żłobków miejskich w Toruniu osoby te zobowiązane będą do dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów do administracji Żłobka (wykaz stosownych dokumentów znajduje się w Regulaminie naboru, na stronie dla Kandydata w zakładce pliki do pobrania)

Termin dostarczania dokumentów

od 09.05.2023r. godz. 9.00 do 15.05.2023r. godz. 15.00

Niedopełnienie przez Rodzica/Opiekuna prawnego ww. obowiązku w podanym terminie, skutkuje anulowaniem wstępnie przyjętego wniosku tj. usunięciem dziecka z listy wstępnie przyjętych na rok szkolny 2023/2024, do Żłobka Miejskiego nr 1 w Toruniu

                   _________________________________________________________________________________________________

                                                          

UWAGA  RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI!!!

INFORMACJA  DOTYCZY  REKRUTACJI DO ŻŁOBKÓW MIEJSKICH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

SZANOWNI PAŃSTWO,

w odpowiedzi na pytania dotyczące tzw. "potwierdzenia woli" w mc. kwietniu, uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianą systemu rekrutacji zniesiono obowiązek potwierdzenia chęci uczestniczenia w rekrutacji. Wersję papierową wraz z kompletem dokumentów należy dostarczyć w ciągu 7 dni wyłącznie w sytuacji kiedy otrzymacie Państwo informac elektroniczną, iż dziecko zostało "WSTĘPNIE PRZYJĘTE". Wszelkie wiadomości dotyczące procedury oraz sposobu składania wniosków zawarte zostały w "Regulaminie rekrutacji", zamieszczonym na stronie e-naboru Vulcan https://zlobki.vulcan.net.pl/torun. 

__________________________________________________________________________________________________

Toruń, 01.09.2022r.

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że w celu zwiększenia dostępności w sprawach pilnych poza godzinami pracy administracji (7.00-15.30) do Państwa dyspozycji uruchomiony zostaje dodatkowy numer kontaktowy :

798 731 786.

____________________________________________________________________________________________

Toruń, 31.08.2022r.

SZANOWNI RODZICE !

Przypominamy, iż wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania placówki znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: zlobek1torun.pl w zakładce "Strefa Rodzica". 

_______________________________________________________________________________________

Sercem z Ukrainą!

 

________________________________________________________________________________________________