Zapisy

Zapisy do żłobka trwają przez cały rok kalendarzowy.

Przyjęcie dziecka do placówki w oczekiwanym przez rodziców/opiekunów prawnych terminie uzależnione jest od wolnego miejsca.

Portal dla rodziców, którzy chcą zapisać dziecko do żłobka miejskiego jest dostępny pod adresem zlobek.um.torun.pl

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej informuje, że od dnia 1 lipca 2018r. nabór do żłobków miejskich odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

W celu prawidłowego wypełnienia i złożenia wymaganych dokumentów prosimy zapoznać się z „Zasadami naboru”.

Uwaga!

Rodzic chcący zapisać dziecko do żłobka loguje się w systemie :

  1. wypełnia wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka,
  2. wskazuje wybrany żłobek główny oraz kolejne żłobki alternatywne,
  3. drukuje wypełniony wniosek w formacie pdf., który  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów składa, w celu zatwierdzenia, w ciągu 7 kolejnych dni roboczych wyłącznie do żłobka głównego.

    
W przypadku braku dostępu do Internetu, na prośbę rodzica, zapisu może dokonać uprawniony pracownik żłobka w godzinach pracy administracji.