RODO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 1

2. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych

e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl

tel. 56 611-89-92