Aktualności

 

                                        

                                                                                       

____________________________________________________________________________________

1 CZERWCA

DZIEŃ DZIECKA

Kiedy dziecko śpiewa –
śpiewa cały świat.
Cały świat piosenką jest,
śpiewa kot i śpiewa pies,
ptak na niebie, wiatr na drzewie,
świerszcz na łące…
Nawet kiedy pada deszcz,
to ten deszczyk śpiewa też,
że po deszczu, że po deszczu
będzie słońce.

Kiedy dziecko tańczy – tańczy cały świat.
Z rudym kundlem czarny kot,
drzewa z niebem, z ziemią płot,
ptak z obłokiem, wiatr z motylem,
świerszcz na łące…
Cały świat ma tyle lat,
ile dzieci mają lat,
te dzieciaki, co do tańca
wzięły słońce.

Dajcie dzieciom słońce, żeby łez nie było,
Dajcie dzieciom słońce, dajcie dzieciom miłość.
Dajcie dzieciom słońce, całe słońce z nieba,
Żeby mogły tańczyć, mogły śpiewać.

W. Chotomska

Wszystkim dzieciom,

tym małym i tym dużym:)

z okzaji Dnia Dziecka życzymy 

samych radosnych chwil,

dni pełnych słońca i uśmiechu,

wielu marzeń do spełnienia

oraz dziecięcej wiary w rzeczy niemożliwe!!!

________________________________________________________________________________________________

Toruń, dnia 23 maja 2021 roku

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZMIANY WYSOKOŚCI DZIENNEJ STAWKI ŻYWIENIOWEJ

SZANOWNI PAŃSTWO

Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 1 w Toruniu uprzejmie informuje, iż od dnia 1 czerwca 2021r. zmianie ulegnie wysokość dziennej stawki żywieniowej. Stawka całodziennego wyżywienia wzrośnie o 0,30 zł tj. do kwoty 5,80 zł. Podniesienie stawki żywieniowej wynika z faktu znacznego wzrostu cen surowców i produktów spożywczych potrzebnych do przygotowania posiłków zgodnych z wymaganiami wynikającymi z norm żywienia dla danej grupy wiekowej. Decyzję podjęto w porozumieniu z Radą Rodziców. Tabela miesięcznych opłat za pobyt i żywienie dzieci umieszczona została w zakładce "Strefa Rodzica" - Opłaty.

Z wyrazami szacunku

   Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 1 w Toruniu

                                                                      Marzena Zajączkowska

________________________________________________________________________________________________

Toruń, dnia 17 maja 2021 roku

WYNIKI REKRUTACJI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1 W TORUNIU  NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem rekrutacji w dniach od 17 maja do 19 maja do godziny 15.00 rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do żłobka bądź woli pozostawienia dziecka na liście rezewowej, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza oraz przesłanie na adres e-mail biuro@zlobek1torun.pl. Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka ( dot. listy dzieci przyjętych), do żłobka lub pozostawienia na liście rezerwowej (dot. listy rezerwowej), jest równoznaczny z nieprzyjęciem dziecka lub usunięciem z listy rezerwowej.

Potwierdzenie_woli_lista_wniosków_przyjętych.pdf

Potwierdzenie_woli_lista_rezerwowa.pdf

 

___________________________________________________________________________________________________

Toruń, dnia 27 kwietnia 2021 roku

UWAGA !!!

RODZICE UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1 W TORUNIU 

Przypominamy, że w dniu 30 kwietnia 2021 roku o godzinie 15.00, upływa ternin składania oświadczenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do żłobka.  

_____________________________________________________________________________________________________

Toruń, dnia 14 kwietnia 2021 roku

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZNIESIENIA OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU   FORM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

SZANOWNI PAŃSTWO

Informujemy, iż od dnia 19 kwietnia 2021 roku zniesione zostają ograniczenia w funkcjonowaniu  Żłobka Miejskiego nr 1 w Toruniu, przestaje obowiązywać Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021r, (Dz. U. z 2021r. poz.654) ograniczające dostępność form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Zapraszamy.

 ________________________________________________________________________________________________

Toruń, dnia 8 kwietnia 2021 roku

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA FORM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3.

SZANOWNI PAŃSTWO

Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021r, w sprawie "ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii" (Dz. U. z 2021r. poz. 654) czasowe ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zostaje wydłużone od dnia 12 kwietnia 2021 roku do dnia  18 kwietnia 2021 roku. Opieka w w/w okresie w Żłobku Miejskim Nr 1 odbywała się będzie na dotychczasowych zasadach.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Żłobka Miejskiego Nr 1 

Marzena Zajączkowska

DOKUMENT DO POBRANIA /przekierowanie/ DZIENNIK USTAW 2021 R. POZ. 654;

________________________________________________________________________________

Toruń, dnia 27 marca 2021 roku

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZMIAN DOTYCZĄCYCH CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA FORM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021r, w sprawie "czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19" (Dz. U. z 2021r. poz. 560)  informuję, że w okresie od 27 marca 2021 roku do 9 kwietnia 2021 roku,  opieką objęte zostaną dzieci następujących grup zawodowych: zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, realizujący zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, realizujący zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pełniący służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, wykonujący działania ratownicze, zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, ogrzewalniach i noclegowniach, placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz jednostkach systemu oświaty. Osoby spełniające w/w kryteria zainteresowane skorzystaniem z tej formy opieki prosimy o dokonanie zgłoszenia na adres e-mail : biuro@zlobek1torun.pl. celem złożenia stosownego wniosku.

DOKUMENT DO POBRANIA /przekierowanie/ DZIENNIK USTAW 2021 R. POZ. 560

________________________________________________________________________________________________

Toruń, dnia 25 marca 2021 roku

OGŁOSZENIE

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z nowymi obostrzeniami , związanymi z sytuacją epidemiologiczną na terenie całego kraju, uprzejmie informuję, iż w okresie od 27 marca 2021 roku do 9 kwietnia 2021 roku , Żłobek Miejski Nr 1 w Toruniu ogranicza czasowo swoją działalność opiekuńczo-wychowawczą. Zgodnie z wytycznymi opieką objęte zostaną wyłącznie dzieci pracowników medycznych oraz służb porządkowych tj. policji, funkcjonariuszy straży pożarnej, żołnierzy. W związku z ograniczeniami zmianie ulegnie organizacja pracy placówki, o wszelkich zmianach obowiązujących w w/w okresie informować będziemy Państwa na bieżąco. Działania te mają na celu zahamowanie rozwoju epidemii SARS-CoV-2., za wszelkie utrudnienia przepraszamy i życzymy zdrowia. 

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Żłobka Miejskiego Nr 1

Marzena Zajączkowska

INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKOWEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

https://www.pit.pl/aktualnosci/zamkniete-zlobki-i-przedszkola-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-wydluzony-do-9-kwietnia-1005329 

________________________________________________________________________________________________

Toruń, dnia 24 marca 2021 roku

UWAGA!!!

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI 2021/2022

SZANOWNI RODZICE / OPIEKUNOWIE PRAWNI UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1 W TORUNIU

Przypominamy o konieczności złożenia w okresie od 1 kwietnia 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku do godz. 15.00, oświadczenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do żłobka. Niedopełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego w/w obowiązku skutkować będzie usunięciem wniosku z listy oczekujących na przyjęcie do żłobka. 

W związku z sytuacją epidemiologiczną dostarczanie oświadczenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do Żłobka Miejskiego Nr 1 w Toruniu odbywało się będzie poprzez:

1. złożenie wypełnionego oświadczenia potwierdzenia woli zapisu dziecka za pomocą środków komunikacji elektronicznej  na adres e-mail biuro@zlobek1torun.pl

lub

2. poprzez wrzucenie wypełnionego oświadczenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do specjalnej urny ustawionej w wejściu głównym Żłobka Miejskiego Nr 1 w Toruniu.

Druk oświadczenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do Żłobka Miejskiego Nr 1 do pobrania

potwierdzenie woli zapisu.pdf

________________________________________________________________________________________________

Toruń, dnia 23 luty 2021 roku

OGŁOSZENIE

SZANOWNI PAŃSTWO,

W związku z sytuacją epidemiologiczną w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, prosimy o przekazywanie informacji dotyczących izolacji w warunkach domowych lub kwarantanny w momencie uzyskania decyzji PSSE lub wyniku pozytywnym testu na obecność wirusa. Wszelkie infomacje kierować należy, pod numerem : 56 623 12 79, 798 731 785 w godzinach 7.00-15.30 dodatkowo w dni wolne od pracy na adres : biuro@zlobek1torun.pl .

_______________________________________________________________________________________________

Toruń, dnia 8 luty 2021 roku

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI MIEJSKICH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

SZANOWNI PAŃSTWO,

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli miejskich prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń rozpocznie się 22 lutego 2021 r. o godz. 8.00. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów znajdziecie Państwo w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 21 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 27.01.2021r. 

________________________________________________________________________________________________

Toruń,29.01.2021r                                                                          

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ PRZERWA WAKACYJNO-REMONTOWA W ŻŁOBKU MIEJSKIM NR 1 W TORUNIU JEST ZAPLANOWANA W TERMINIE 01-31.07.2021 R.

______________________________________________________________________________________________

Toruń,15.12.2020r

OGŁOSZENIE

SZANOWNI RODZICE/OPIEKUNOWIE

INFORMUJEMY, IŻ W DNIU 24 GRUDNIA 2020 ROKU (WIGILIA), ŻŁOBEK BĘDZIE NIECZYNNY.

Podstawa ; Rozdz. II & 11 pkt 3 Regulamin Organizacyjny Żłobka Miejskiego Nr 1 w Toruniu.

________________________________________________________________________________________________

Toruń, 18.11.2020r                                                                                                                                              

18 listopada obchodziliśmy DZIEŃ OWOCÓW w naszym żłobku. 

Ciocie przypomniały dzieciom jak ważne jest zdrowe odżywianie oraz spożywanie owoców w codziennej diecie dziecka.

Były zagadki, zabawy i degustacja. Na zakończenie dnia dzieci otrzymały zdrowe paczuszki, a w nich smaczne owoce.

 

________________________________________________________________________________________________

Toruń, 24.10.2020r.

OGŁOSZENIE

Szanowni Rodzice/ Opiekunowie

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi sytuacji epidemicznej w żłobku informujemy, iż do chwili obecnej, nie stwierdzono przypadku zakażenia COVID-19, wśród personelu pracującego z dziećmi. Pozostajemy w kontakcie z WZiPS oraz służbami sanitarnymi. Kontroli bieżącej podlega przestrzeganie procedur przeciwepidemicznych. O wszelkich zmianach informowani będziecie Państwo telefonicznie, lub za pośrednictwem strony internetowej. Przypominamy o przestrzeganiu procedur oraz obowiązujących zasadach: dezynfekcja dłoni przed wejściem do placówki, używanie maseczek oraz dystans społeczny w części wspólnej. 

_____________________________________________________________________________________________________

Toruń, 08.10.2020r

UWAGA !!!

Szanowni Rodzice/ Opiekunowie

w związku z sytuacją epidemiczną w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia COVID-19, oraz w trosce o bezpieczeństwo naszych podopiecznych, pracowników żłobka informujemy, że od dnia 8 października 2020r, kontakt z administracją żłobka odbywał się będzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej e-mail biuro@zlobek1torun.pl lub telefonicznie pod numerem: 56 623 12 79 lub kom. 798 731 785, w godzinach pracy administracji 7.00- 15.30.

________________________________________________________________________________________________   

Toruń, 28.09.2020r.

Szanowni Państwo,

Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, uprzejmie informujemy, iż do Państwa dyspozycji udostępniamy "wózkownie", w których można pozostawić wózki, oraz foteliki samochodowe. 

________________________________________________________________________________________________

 

Toruń, 18.09.2020r.

Szanowni Państwo,
 
Prosimy o terminowe dokonywanie opłat za pobyt dziecka w żłobku. Zgodnie z terminem wskazanym w umowie o świadczenie usług , najpóźniej do 15-go dnia miesiąca. Za dzień uiszczenia opłaty uznaje się datę wpływu środków na konto żłobka. Dziękujemy.

________________________________________________________________________________________________

Toruń, 30.08.2020r.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie 

W trosce o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie placówki przypominamy o konieczności przestrzegania procedur przeciwepidemicznych w szczególności : 

1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci z placówki zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników żłobka oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

2. Należy bezwzględnie przestrzegać wszelkich środków ostrożności ( min. maseczka, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

3. Do żłobka może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.

4. Dzieci do żłobka przyprowadzane /odbierane są przez osoby zdrowe.

5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.

 

_____________________________________________________________________________________________________

Toruń, 10.07.2020r

Uprzejmie informujemy, iż szczegółowe informacje dotyczące zasad naliczania odpłatności za usługi świadczone przez żłobek, znajdziecie Państwo na stronie internetowej:  "Stefa  Rodzica" - "Opłaty". 

______________________________________________________________

Toruń, 08.06.2020r.

OGŁOSZENIE

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) zmianie ulega organizacja opieki w Żłobku Miejskim Nr 1 w Toruniu. Zgodnie z wytycznymi GIS zostaje zwiększona liczba miejsc w placówce.

Rodziców zainteresowanych powrotem dziecka do żłobka prosimy o kontakt telefoniczny z administarcją pod numerem 798 731 785 lub 56 623 12 79.

/files/files/Wytyczne_przeciwepidemiczne_GIS_-_Druga_aktualizacja.pdf                                                   ________________________________________________________________________________________________                  

Toruń, 24.05.2020r

Ogłoszenie dotyczące powrotu dzieci do placówki

 

W związku z ograniczoną liczbą miejsc powrót dziecka do żłobka następuje wyłącznie po uprzednim

 

kontakcie telefonicznym z administracją : kontakt: tel. 56 623 12 79 lub  kom. 798 731 785 w godzinach

 

pracy administracji: 7.00 – 15.30

 

Lista dzieci powracających do żłobka uzupełniana jest na bieżąco.

 

________________________________________________________________________________________________

 

 

Toruń, 24.05.2020r

 

Szanowni Państwo,

 

W odpowiedzi na pytania dotyczące bieżącego funkcjonowania Żłobka Miejskiego Nr 1 uprzejmie informuję, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną w trosce o bezpieczeństwo naszych podopiecznych, oraz pracowników żłobka zmianie ulega organizacja pracy.

 

W placówce obowiązują następujące Procedury Przeciwepidemiczne:

 

  • dzieci przyjmowane są do grupy w godzinach 6.00 – 8.30, po tym czasie następuje dezynfekcja przestrzeni wspólnej - szatni oraz ciągów komunikacyjnych,

  • rodzic/ opiekun prawny przyprowadzający/ odbierający dziecko przebywa wyłącznie w przestrzeni wspólnej żłobka – szatni, po uprzednim dokonaniu dezynfekcji dłoni zachowując zasadę – 1 rodzic z dzieckiem, z zachowaniem dystansu społecznego (min. 2 m) w odniesieniu do pracowników żłobka jak i dzieci oraz ich rodziców/ opiekunów prawnych,

  • rodzic/ opiekun prawny przyprowadzający/ odbierający dziecko zobowiązany jest do osłonięcia nosa, ust oraz użycia rękawiczek ochronnych w czasie przebywania na terenie żłobka,

  • rodzic/ opiekun prawny przyprowadzający/ odbierający przyprowadza dziecko zdrowe bez oznak chorobowych,

  • dzieci do żłobka przyprowadza/ odbiera osoba zdrowa,

  • w celu zapewnienia szybkiej komunikacji ze żłobkiem rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest do aktualizacji numerów kontaktowych,

  • rodzic/ opiekun prawny przyprowadzający/ odbierający dziecko informuje opiekuna o stanie zdrowia dziecka,

  • w przestrzeni wspólnej – szatni nie pozostawia się przedmiotów takich jak: wózek, fotelik samochodowy, rower ani żadne inne przedmioty, które mogłyby utrudniać dezynfekcję,

  • opiekun przed przyjęciem dziecka na grupę dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka,

  • przyjęcie interesantów odbywa się po telefonicznym umówieniu spotkania lub za pośrednictwem email: biuro@zlobek1torun.pl.

akt prawny: Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 5 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. O Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U z 2019r. Poz.59 oraz z 2020r. poz. 322, 374, 567).

 

Prosimy o zapoznanie się z w/w Procedurami przeciwepidemiologicznymi oraz bezwzględne przestrzeganie!!!

 

________________________________________________________________________________________________

 

Toruń 22.05.2020r

 

Ogłoszenie dotyczące przerwy wakacyjno - remontowej.

Przypominamy, iż zgodnie z decyzją Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej przerwa remontowo-wakacyjna przewidziana na miesiąc sierpień 2020r. zostaje anulowana.

________________________________________________________________________________________________