Aktualności

______________________________________________________________________________

Środowisko, Ochrona, Recykling

Toruń, dnia 9 kwietnia 2024r.

Zaproszenie na wydarzenie

Drodzy Rodzice!

Żuczki serdecznie zapraszają Państwa w ramach projektu edukacyjnego pn."Wielki świat małego ekologa" na zajęcia wartsztatowe pod tytułem: "Co widziała kropla wody". Głównym celem spotkania jest przesłanie jakie nam towarzyszy w codziennej zabawie - wychowanie w harmonii oraz poszanowaniu otaczającego nas świata przyrody. Warsztaty odbędą się w dniu 19 kwietnia br. (piątek) o godz. 14.45.

Serdecznie zapraszamy

______________________________________________________________________________

Bezpłatne zdjęcie czerwone ostrzeżenie o niebezpieczeństwie przypomnienie ikona czat wiadomość bąbelek symbol tło ilustracja 3d

Toruń, 25.03.2024r.                         

Harmonogram rekrutacji dzieci do żłobków miejskich

na rok 2024/2025

 

1. Nabór wniosków w systemie elektronicznym https://zlobki.vulcan.net.pl/torun , składanie /aktualizacja wniosków złożonych do dnia 30.04.2024r. do godz. 23.59.

2. Do dnia 10 maja 2024r. - za pośrednictwem ww. systemu elektronicznego rodzic/opiekun prawny składający wniosek, którego dziecko zostało zakwalifikowane przez system do przyjęcia, otrzymuje informację o wstępnym przyjęciu dziecka do żłobka, a wniosek otrzymuje status "wstępnie przyjęty".

3. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, których wnioski otrzymały ww. status do dnia 17 maja 2024r. do godz. 15.00 dostarczają komplet dokumentacji do wybranego żłobka jn, :

  • Wniosek wydrukowany z systemu podpisany przez oboje rodziców

  • Oryginały załączników

Niedopełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego ww. obowiązku w podanym terminie, skutkuje anulowaniem wstępnie przyjętego wniosku, tj. usunięciem wniosku z listy wstępnie przyjętych.

4. Dnia 29 maja 2024r. po godz. 9.00 na stronie internetowej danego żłobka publikacja list dzieci przyjętych od września 2024r. oraz lista dzieci pozostających na liście rezerwowej.

________________________________________________________________________________________________

Bezpłatne zdjęcie czerwone ostrzeżenie o niebezpieczeństwie przypomnienie ikona czat wiadomość bąbelek symbol tło ilustracja 3d

Toruń, 07.02.2024r.

Ogłoszenie

Uwaga Rodzice/Opiekunowie dzieci z rocznika 2021!

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 11 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 stycznia 2024r. w sprawie terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025 , od dnia 4 marca 2024 r., rozpoczynają się postępowania rekrutacyjne dzieci do przedszkoli miejskich. Szczegółowe informacje o naborze znajdziecie Państwo na stronie internetowej Miasta Torunia (link poniżej).

https://www.torun.pl/pl/nabor-do-przedszkoli-i-klas-pierwszych-3

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaTorunia/document/1009679/Uchwala-1244_23

__________________________________________________

Toruń, 27.12.2023r.

INFORMACJA 

SZANOWNI PAŃSTWO,

w odpowiedzi na pytania dotyczące planowanej przerwy w okresie letnim, uprzejmie informujemy, iż przerwa wakacyjno - remontowa w Żłobku Miejskim nr 1, planowana jest w okresie od 1 sierpnia 2024r. do 31 sierpnia 2024r. W związku z powyższym w ww. okresie żłobek będzie nieczynny.

__________________________________________________

   OGŁOSZENIE

Zmiana wysokości opłat

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 759/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Miasta Toruń, od dnia 1 stycznia 2024r., zmianie ulegnie opłata stała. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości opłat umieszczone zostały na stronie internetowej żłobka "Strefa Rodzica - Opłaty".                                                                                                                       

_________________________________________________________________________________________________                                                                                                            

Drodzy Rodzice!

Z radością informujemy, że Żłobek Miejski nr 1 w Toruniu zakończył realizację projektu Ministerstwa Zdrowia pn. "Zdrowe Dzieci". Tym samym żłobek zyskał certyfikat "Placówki promującej zasady zdrowego żywienia i stylu życia". Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i aktywny udział.

__________________________________________________________________________________________________

  OGŁOSZENIE

Dotyczy dzieci powracających po nieobecności spowodowanej chorobą.

Uprzejmie informujemy, że rodzic/opiekun prawny dziecka powracającego po chorobie zobowiązany jest do złożenia "OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO STANU ZDROWIA DZIECKA", stosowny druk w wersdji do pobrania znajdziecie Państwo w załączeniu.

Do pobrania Oświadczenie.pdf

_________________________________________________________________________________________________                                                       

Toruń, 01.09.2022r.

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że w celu zwiększenia dostępności w sprawach pilnych poza godzinami pracy administracji (7.00-15.30) do Państwa dyspozycji uruchomiony zostaje dodatkowy numer kontaktowy :

798 731 786.

______________________________________________________________________________________

Sercem z Ukrainą!