Aktualności

_____________________________________________________________________________________________________

Toruń, dnia 5 maja 2021 roku

UWAGA!!! RODZICE UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1 W TORUNIU 

Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem rekrutacji wyniki naboru na rok szkolny 2021/2022 opublikowane zostaną w dniu 17 maja o godzinie 8.30 poprzez, umieszczenie listy dzieci przyjętych, i listy rezerwowej na stronie internetowej  oraz na drzwiach głównych żłobka. W dniach 17 maja do 19 maja do godziny 15.00 rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do żłobka bądź wolę pozostawienia dziecka na liście rezewowej, wypełniając odpowiedni formularz oraz przesyłając na adres e-mail biuro@zlobek1torun.pl. Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do żłobka/pozostawienia na liście rezerwowej jest równoznaczny z nieprzyjęciem dziecka lub usunięciem z listy rezerwowej.

Potwierdzenie_woli_lista_rezerwowa.pdf

Potwierdzenie_woli_lista_wniosków_przyjętych.pdf

 

___________________________________________________________________________________________________

Toruń, dnia 27 kwietnia 2021 roku

UWAGA !!!

RODZICE UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1 W TORUNIU 

Przypominamy, że w dniu 30 kwietnia 2021 roku o godzinie 15.00, upływa ternin składania oświadczenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do żłobka.  

_____________________________________________________________________________________________________

Toruń, dnia 14 kwietnia 2021 roku

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZNIESIENIA OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU   FORM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

SZANOWNI PAŃSTWO

Informujemy, iż od dnia 19 kwietnia 2021 roku zniesione zostają ograniczenia w funkcjonowaniu  Żłobka Miejskiego nr 1 w Toruniu, przestaje obowiązywać Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021r, (Dz. U. z 2021r. poz.654) ograniczające dostępność form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Zapraszamy.

 ________________________________________________________________________________________________

Toruń, dnia 8 kwietnia 2021 roku

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA FORM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3.

SZANOWNI PAŃSTWO

Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021r, w sprawie "ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii" (Dz. U. z 2021r. poz. 654) czasowe ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zostaje wydłużone od dnia 12 kwietnia 2021 roku do dnia  18 kwietnia 2021 roku. Opieka w w/w okresie w Żłobku Miejskim Nr 1 odbywała się będzie na dotychczasowych zasadach.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Żłobka Miejskiego Nr 1 

Marzena Zajączkowska

DOKUMENT DO POBRANIA /przekierowanie/ DZIENNIK USTAW 2021 R. POZ. 654;

________________________________________________________________________________

Toruń, dnia 27 marca 2021 roku

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZMIAN DOTYCZĄCYCH CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA FORM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021r, w sprawie "czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19" (Dz. U. z 2021r. poz. 560)  informuję, że w okresie od 27 marca 2021 roku do 9 kwietnia 2021 roku,  opieką objęte zostaną dzieci następujących grup zawodowych: zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, realizujący zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, realizujący zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pełniący służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, wykonujący działania ratownicze, zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, ogrzewalniach i noclegowniach, placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz jednostkach systemu oświaty. Osoby spełniające w/w kryteria zainteresowane skorzystaniem z tej formy opieki prosimy o dokonanie zgłoszenia na adres e-mail : biuro@zlobek1torun.pl. celem złożenia stosownego wniosku.

DOKUMENT DO POBRANIA /przekierowanie/ DZIENNIK USTAW 2021 R. POZ. 560

________________________________________________________________________________________________

Toruń, dnia 25 marca 2021 roku

OGŁOSZENIE

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z nowymi obostrzeniami , związanymi z sytuacją epidemiologiczną na terenie całego kraju, uprzejmie informuję, iż w okresie od 27 marca 2021 roku do 9 kwietnia 2021 roku , Żłobek Miejski Nr 1 w Toruniu ogranicza czasowo swoją działalność opiekuńczo-wychowawczą. Zgodnie z wytycznymi opieką objęte zostaną wyłącznie dzieci pracowników medycznych oraz służb porządkowych tj. policji, funkcjonariuszy straży pożarnej, żołnierzy. W związku z ograniczeniami zmianie ulegnie organizacja pracy placówki, o wszelkich zmianach obowiązujących w w/w okresie informować będziemy Państwa na bieżąco. Działania te mają na celu zahamowanie rozwoju epidemii SARS-CoV-2., za wszelkie utrudnienia przepraszamy i życzymy zdrowia. 

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Żłobka Miejskiego Nr 1

Marzena Zajączkowska

INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKOWEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

https://www.pit.pl/aktualnosci/zamkniete-zlobki-i-przedszkola-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-wydluzony-do-9-kwietnia-1005329 

________________________________________________________________________________________________

Toruń, dnia 24 marca 2021 roku

UWAGA!!!

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI 2021/2022

SZANOWNI RODZICE / OPIEKUNOWIE PRAWNI UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1 W TORUNIU

Przypominamy o konieczności złożenia w okresie od 1 kwietnia 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku do godz. 15.00, oświadczenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do żłobka. Niedopełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego w/w obowiązku skutkować będzie usunięciem wniosku z listy oczekujących na przyjęcie do żłobka. 

W związku z sytuacją epidemiologiczną dostarczanie oświadczenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do Żłobka Miejskiego Nr 1 w Toruniu odbywało się będzie poprzez:

1. złożenie wypełnionego oświadczenia potwierdzenia woli zapisu dziecka za pomocą środków komunikacji elektronicznej  na adres e-mail biuro@zlobek1torun.pl

lub

2. poprzez wrzucenie wypełnionego oświadczenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do specjalnej urny ustawionej w wejściu głównym Żłobka Miejskiego Nr 1 w Toruniu.

Druk oświadczenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do Żłobka Miejskiego Nr 1 do pobrania

potwierdzenie woli zapisu.pdf

________________________________________________________________________________________________

Toruń, dnia 23 luty 2021 roku

OGŁOSZENIE

SZANOWNI PAŃSTWO,

W związku z sytuacją epidemiologiczną w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, prosimy o przekazywanie informacji dotyczących izolacji w warunkach domowych lub kwarantanny w momencie uzyskania decyzji PSSE lub wyniku pozytywnym testu na obecność wirusa. Wszelkie infomacje kierować należy, pod numerem : 56 623 12 79, 798 731 785 w godzinach 7.00-15.30 dodatkowo w dni wolne od pracy na adres : biuro@zlobek1torun.pl .

_______________________________________________________________________________________________

Toruń, dnia 8 luty 2021 roku

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI MIEJSKICH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

SZANOWNI PAŃSTWO,

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli miejskich prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń rozpocznie się 22 lutego 2021 r. o godz. 8.00. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów znajdziecie Państwo w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 21 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 27.01.2021r. 

________________________________________________________________________________________________

Toruń,29.01.2021r                                                                          

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ PRZERWA WAKACYJNO-REMONTOWA W ŻŁOBKU MIEJSKIM NR 1 W TORUNIU JEST ZAPLANOWANA W TERMINIE 01-31.07.2021 R.

______________________________________________________________________________________________

Toruń,15.12.2020r

OGŁOSZENIE

SZANOWNI RODZICE/OPIEKUNOWIE

INFORMUJEMY, IŻ W DNIU 24 GRUDNIA 2020 ROKU (WIGILIA), ŻŁOBEK BĘDZIE NIECZYNNY.

Podstawa ; Rozdz. II & 11 pkt 3 Regulamin Organizacyjny Żłobka Miejskiego Nr 1 w Toruniu.

________________________________________________________________________________________________

Toruń, 18.11.2020r                                                                                                                                              

18 listopada obchodziliśmy DZIEŃ OWOCÓW w naszym żłobku. 

Ciocie przypomniały dzieciom jak ważne jest zdrowe odżywianie oraz spożywanie owoców w codziennej diecie dziecka.

Były zagadki, zabawy i degustacja. Na zakończenie dnia dzieci otrzymały zdrowe paczuszki, a w nich smaczne owoce.

 

________________________________________________________________________________________________

Toruń, 24.10.2020r.

OGŁOSZENIE

Szanowni Rodzice/ Opiekunowie

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi sytuacji epidemicznej w żłobku informujemy, iż do chwili obecnej, nie stwierdzono przypadku zakażenia COVID-19, wśród personelu pracującego z dziećmi. Pozostajemy w kontakcie z WZiPS oraz służbami sanitarnymi. Kontroli bieżącej podlega przestrzeganie procedur przeciwepidemicznych. O wszelkich zmianach informowani będziecie Państwo telefonicznie, lub za pośrednictwem strony internetowej. Przypominamy o przestrzeganiu procedur oraz obowiązujących zasadach: dezynfekcja dłoni przed wejściem do placówki, używanie maseczek oraz dystans społeczny w części wspólnej. 

_____________________________________________________________________________________________________

Toruń, 08.10.2020r

UWAGA !!!

Szanowni Rodzice/ Opiekunowie

w związku z sytuacją epidemiczną w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia COVID-19, oraz w trosce o bezpieczeństwo naszych podopiecznych, pracowników żłobka informujemy, że od dnia 8 października 2020r, kontakt z administracją żłobka odbywał się będzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej e-mail biuro@zlobek1torun.pl lub telefonicznie pod numerem: 56 623 12 79 lub kom. 798 731 785, w godzinach pracy administracji 7.00- 15.30.

________________________________________________________________________________________________   

Toruń, 28.09.2020r.

Szanowni Państwo,

Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, uprzejmie informujemy, iż do Państwa dyspozycji udostępniamy "wózkownie", w których można pozostawić wózki, oraz foteliki samochodowe. 

________________________________________________________________________________________________

 

Toruń, 18.09.2020r.

Szanowni Państwo,
 
Prosimy o terminowe dokonywanie opłat za pobyt dziecka w żłobku. Zgodnie z terminem wskazanym w umowie o świadczenie usług , najpóźniej do 15-go dnia miesiąca. Za dzień uiszczenia opłaty uznaje się datę wpływu środków na konto żłobka. Dziękujemy.

________________________________________________________________________________________________

Toruń, 30.08.2020r.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie 

W trosce o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie placówki przypominamy o konieczności przestrzegania procedur przeciwepidemicznych w szczególności : 

1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci z placówki zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników żłobka oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

2. Należy bezwzględnie przestrzegać wszelkich środków ostrożności ( min. maseczka, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

3. Do żłobka może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.

4. Dzieci do żłobka przyprowadzane /odbierane są przez osoby zdrowe.

5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.

 

_____________________________________________________________________________________________________

Toruń, 10.07.2020r

Uprzejmie informujemy, iż szczegółowe informacje dotyczące zasad naliczania odpłatności za usługi świadczone przez żłobek, znajdziecie Państwo na stronie internetowej:  "Stefa  Rodzica" - "Opłaty". 

______________________________________________________________

Toruń, 08.06.2020r.

OGŁOSZENIE

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) zmianie ulega organizacja opieki w Żłobku Miejskim Nr 1 w Toruniu. Zgodnie z wytycznymi GIS zostaje zwiększona liczba miejsc w placówce.

Rodziców zainteresowanych powrotem dziecka do żłobka prosimy o kontakt telefoniczny z administarcją pod numerem 798 731 785 lub 56 623 12 79.

/files/files/Wytyczne_przeciwepidemiczne_GIS_-_Druga_aktualizacja.pdf                                                   ________________________________________________________________________________________________                  

Toruń, 24.05.2020r

Ogłoszenie dotyczące powrotu dzieci do placówki

 

W związku z ograniczoną liczbą miejsc powrót dziecka do żłobka następuje wyłącznie po uprzednim

 

kontakcie telefonicznym z administracją : kontakt: tel. 56 623 12 79 lub  kom. 798 731 785 w godzinach

 

pracy administracji: 7.00 – 15.30

 

Lista dzieci powracających do żłobka uzupełniana jest na bieżąco.

 

________________________________________________________________________________________________

 

 

Toruń, 24.05.2020r

 

Szanowni Państwo,

 

W odpowiedzi na pytania dotyczące bieżącego funkcjonowania Żłobka Miejskiego Nr 1 uprzejmie informuję, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną w trosce o bezpieczeństwo naszych podopiecznych, oraz pracowników żłobka zmianie ulega organizacja pracy.

 

W placówce obowiązują następujące Procedury Przeciwepidemiczne:

 

  • dzieci przyjmowane są do grupy w godzinach 6.00 – 8.30, po tym czasie następuje dezynfekcja przestrzeni wspólnej - szatni oraz ciągów komunikacyjnych,

  • rodzic/ opiekun prawny przyprowadzający/ odbierający dziecko przebywa wyłącznie w przestrzeni wspólnej żłobka – szatni, po uprzednim dokonaniu dezynfekcji dłoni zachowując zasadę – 1 rodzic z dzieckiem, z zachowaniem dystansu społecznego (min. 2 m) w odniesieniu do pracowników żłobka jak i dzieci oraz ich rodziców/ opiekunów prawnych,

  • rodzic/ opiekun prawny przyprowadzający/ odbierający dziecko zobowiązany jest do osłonięcia nosa, ust oraz użycia rękawiczek ochronnych w czasie przebywania na terenie żłobka,

  • rodzic/ opiekun prawny przyprowadzający/ odbierający przyprowadza dziecko zdrowe bez oznak chorobowych,

  • dzieci do żłobka przyprowadza/ odbiera osoba zdrowa,

  • w celu zapewnienia szybkiej komunikacji ze żłobkiem rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest do aktualizacji numerów kontaktowych,

  • rodzic/ opiekun prawny przyprowadzający/ odbierający dziecko informuje opiekuna o stanie zdrowia dziecka,

  • w przestrzeni wspólnej – szatni nie pozostawia się przedmiotów takich jak: wózek, fotelik samochodowy, rower ani żadne inne przedmioty, które mogłyby utrudniać dezynfekcję,

  • opiekun przed przyjęciem dziecka na grupę dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka,

  • przyjęcie interesantów odbywa się po telefonicznym umówieniu spotkania lub za pośrednictwem email: biuro@zlobek1torun.pl.

akt prawny: Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 5 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. O Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U z 2019r. Poz.59 oraz z 2020r. poz. 322, 374, 567).

 

Prosimy o zapoznanie się z w/w Procedurami przeciwepidemiologicznymi oraz bezwzględne przestrzeganie!!!

 

________________________________________________________________________________________________

 

Toruń 22.05.2020r

 

Ogłoszenie dotyczące przerwy wakacyjno - remontowej.

Przypominamy, iż zgodnie z decyzją Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej przerwa remontowo-wakacyjna przewidziana na miesiąc sierpień 2020r. zostaje anulowana.

________________________________________________________________________________________________