Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe opublikowane zostały na stronie internetowej Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych pod adresem: tcuw.torun.pl/bip,8html