Aktualności

________________________________________________________________________________________

 Toruń, 26.05.2020r.

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, iż Żłobek Miejski Nr 1 wznawia swoją działalność od dnia 27 maja 2020r.

                                                          _________________________________________________________________________________________                      

Toruń, 24.05.2020r

Ogłoszenie dotyczące powrotu dzieci do placówki

W związku z ograniczoną liczbą miejsc powrót dziecka do żłobka następuje wyłącznie po uprzednim

kontakcie telefonicznym z administracją : kontakt: tel. 56 623 12 79 lub  kom. 798 731 785 w godzinach

pracy administracji: 7.00 – 15.30

Lista dzieci powracających do żłobka uzupełniana jest na bieżąco.

__________________________________________________________________________________________

 

 Toruń, 24.05.2020r

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na pytania dotyczące bieżącego funkcjonowania Żłobka Miejskiego Nr 1 uprzejmie informuję, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną w trosce o bezpieczeństwo naszych podopiecznych, oraz pracowników żłobka zmianie ulega organizacja pracy.

W placówce obowiązują następujące Procedury Przeciwepidemiczne:

 

  • dzieci przyjmowane są do grupy w godzinach 6.00 – 8.00, po tym czasie następuje dezynfekcja przestrzeni wspólnej - szatni oraz ciągów komunikacyjnych,

  • rodzic/ opiekun prawny przyprowadzający/ odbierający dziecko przebywa wyłącznie w przestrzeni wspólnej żłobka – szatni, po uprzednim dokonaniu dezynfekcji dłoni zachowując zasadę – 1 rodzic z dzieckiem, z zachowaniem dystansu społecznego (min. 2 m) w odniesieniu do pracowników żłobka jak i dzieci oraz ich rodziców/ opiekunów prawnych,

  • rodzic/ opiekun prawny przyprowadzający/ odbierający dziecko zobowiązany jest do osłonięcia nosa, ust oraz użycia rękawiczek ochronnych w czasie przebywania na terenie żłobka,

  • rodzic/ opiekun prawny przyprowadzający/ odbierający przyprowadza dziecko zdrowe bez oznak chorobowych,

  • dzieci do żłobka przyprowadza/ odbiera osoba zdrowa,

  • w celu zapewnienia szybkiej komunikacji ze żłobkiem rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest do aktualizacji numerów kontaktowych,

  • rodzic/ opiekun prawny przyprowadzający/ odbierający dziecko informuje opiekuna o stanie zdrowia dziecka,

  • w przestrzeni wspólnej – szatni nie pozostawia się przedmiotów takich jak: wózek, fotelik samochodowy, rower ani żadne inne przedmioty, które mogłyby utrudniać dezynfekcję,

  • opiekun przed przyjęciem dziecka na grupę dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka,

  • przyjęcie interesantów odbywa się po telefonicznym umówieniu spotkania lub za pośrednictwem email: biuro@zlobek1torun.pl.

 

akt prawny: Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 5 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. O Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U z 2019r. Poz.59 oraz z 2020r. poz. 322, 374, 567).

 

Prosimy o zapoznanie z ww Procedurami oraz bezwzględne przestrzeganie!!!

__________________________________________________________________________________________

 

Toruń 22.05.2020r

Ogłoszenie dotyczące przerwy wakacyjno - remontowej.

Przypominamy, iż zgodnie z decyzją Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej przerwa remontowo-wakacyjna przewidziana na miesiąc sierpień 2020 zostaje anulowana.

_____________________________________________________________________________________