Kącik plastyczny

Działalność plastyczna stanowi potrzebę rozwojową i jest jedną z form aktywności dziecka. Łączy ona ze sobą procesy motoryczne, poznawcze i emocjonalne przyczyniając się do harmonijnego rozwoju osobowości dziecka. Zabawy plastyczne rozwijają twórcze myślenie oraz wyobraźnię, rozwijają pamięć wzrokową, zręczność manualną.

Rolą dorosłego jest umożliwienie dziecku działania, zorganizowanie sprzętów i otoczenia, a jeszcze ważniejszą sprawą jest zbudowanie atmosfery sprzyjającej kreatywnemu działaniu. Poznawanie i stosowanie różnorodnych technik plastycznych wzbogaca wszystkie sfery rozwojowe dziecka, również ciekawość poznawczą.

TUTAJ ZNAJDZIECIE DUŻO POMYSŁÓW I INSPIRACJI NA ZABAWY PLASTYCZNE Z DZIEĆMI. POLECAMY

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/06/prace-plastyczne/

http://mamarak.pl/category/prace-plastyczne/

https://dzieciakiwdomu.pl/2018/07/pomysly-na-wakacyjne-zabawy-i-prace-plastyczne-dla-dzieci-na-lato.html