RODO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 1 w Toruniu

2. Inspektorem Danych Osobowych  jest Pani Anna Grzybowska 

kontakt: e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl, tel. 56 611-89-92